Lượt xem
hạng 63rd, 57.4K lượt xem
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Tình trạng
Hoàn thành
5 comments
Theo dõi
Có 22 bé đang theo dõi

Năm Bính Dần 1866, Go Jong đời thứ 3, “Kyeom” đã đợi người yêu của mình là “Jeong” đi Tây học hành đến nay đã là năm thứ 2. Cuối cùng Jeong cũng trở về, nhưng Kyeom chưa kịp vui mừng thì hay tin như sét đánh ngang tai, đó chính là người yêu mình lại được điều để đi đến triều đình nhà Thanh…