Lượt xem
hạng 73rd, 18.5K lượt xem
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Tình trạng
Đang tiến hành
1 comment
Theo dõi
Có 8 bé đang theo dõi

Bạn bot ngủ dậy sau những ngày thi thì thấy máu me tùm tum, xong thấy nửa trường biến thành zombie. Đang sợ vl thì gặp ngay bạn top đang giết zombie =)))