Lượt xem
hạng 50th, 72.4K lượt xem
Tên khác
ドルオタの僕ですが真剣にアイドル目指します!?, Can an Otaku Like Me Really Be an Idol?, Cherry-Poppin’ Pop Star!, Liệu một Otaku như tôi có thể trở thành một Idol!?
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Tình trạng
Hoàn thành
5 comments
Theo dõi
Có 21 bé đang theo dõi

Đọc rồi sẽ biết. Giới thiệu mất hay. Ahihi