Lượt xem
hạng 48th, 25.7K lượt xem
Tên khác
ドルオタの僕ですが真剣にアイドル目指します!?, Can an Otaku Like Me Really Be an Idol?, Cherry-Poppin’ Pop Star!, Liệu một Otaku như tôi có thể trở thành một Idol!?
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Tình trạng
Hoàn thành
13 comments
Theo dõi
Có 15 bé đang theo dõi

Đọc rồi sẽ biết. Giới thiệu mất hay. Ahihi