Lượt xem
hạng 47th, 1.3M lượt xem
Tên khác
エンサークルメントラブ, Vòng vây tình yêu
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Tình trạng
Đang tiến hành
27 comments
196 Users bookmarked This