Lượt xem
hạng 64th, 32.9K lượt xem
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Tình trạng
Hoàn thành
0 comments
Theo dõi
Có 21 bé đang theo dõi

Eun Hyun, một năng lực gia cấp S không gì sánh bằng, anh cũng nổi tiếng với vô vàng mối quan hệ khác giới, đã trải qua những đêm đầy thoả mãn với nhiều chỉ đạo viên. Phía trên đã ra lệnh cho anh bắt buộc chuyển công tác đến khu vực 5 với ý nghĩa là sống điềm đạm. Cũng do thiếu người nhận lệnh về địa phương đột ngột nên chỉ đạo viên mới được kết hợp với anh là nam…!! Khác biệt với việc vì tỷ lệ kết hợp cao nên được mong đợi thì Eun Hyun nghĩ rằng Jae Woo, người trở thành cộng tác mới với anh, là một người lỗi thời. Và trong lúc chỉ chờ đợi đến ngày trở lại trung tâm chính thì anh chứng kiến được quang cảnh thâm thuý, đó là cảnh Jae Woo hôn hít với năng lực gia nam…