Lượt xem
hạng 3rd, 19.7M lượt xem
Tên khác
Jinx, Vận xui
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Tình trạng
Đang tiến hành
554 comments
1K Users bookmarked This