Lượt xem
hạng 21st, 2.9M lượt xem
Tên khác
Jinx, Vận xui
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Tình trạng
Đang tiến hành
85 comments
Theo dõi
Có 333 bé đang theo dõi