Lượt xem
hạng 3rd, 14M lượt xem
Tên khác
Jinx, Vận xui
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Tình trạng
Đang tiến hành
445 comments
899 Users bookmarked This