Lượt xem
hạng 17th, 61.2K lượt xem
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Tình trạng
Đang tiến hành
17 comments

Đối tượng Distance từ 287 km biến thành 3m? “Thân thiện” Cycle biến thành một “Nhân tính thiếu phu” giáo sư Bách Xương Ý? Lòng tràn đầy vui sướng của Đình Sương hóa thành hư không, chỉ còn lại kinh hồn bạt vía, suy nghĩ những lời bản thân đã từng nói, những ngày kế tiếp chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi.