Lượt xem
hạng 34th, 560.9K lượt xem
Tên khác
The Blade and Flower
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Tình trạng
Đang tiến hành
13 comments
Theo dõi
Có 159 bé đang theo dõi