Lượt xem
hạng 99th, 16.6K lượt xem
Tên khác
Love and War
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Tình trạng
Đang tiến hành
14 comments
17 Users bookmarked This