Lượt xem
hạng 14th, 3M lượt xem
Tên khác
Where the wind stays
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Tình trạng
Đang tiến hành
365 comments
Theo dõi
Có 364 bé đang theo dõi

Vì bị trúng lời nguyền, một vị hoàng tử nọ sẽ không thể bị giết cho đến khi một đứa con khác được sinh ra… Để giám sát hoàng tử, Nara đã tiến vào cung và đã chạm mặt hoàng tử Tasara. Khi người thay thế vị trí của hoàng tử được sinh ra, Nara phải lập tức giết hoàng tử, nhưng Nara lại rung động trước Tarasa…