Lượt xem
hạng 40th, 189.1K lượt xem
Tên khác
Bad Night Kiss
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Tình trạng
Hoàn thành
6 comments
Theo dõi
Có 93 bé đang theo dõi

Ở một thế giới nơi động vật ăn cỏ mới là những kẻ thống trị và động vật ăn thịt bị săn lùng đến nỗi phải ẩn náu, vì để che giấu danh tính mà thú ăn thịt Jack mỗi ngày đều bị thú ăn cỏ Robin đè xuống…