Lượt xem
hạng 69th, 198.5K lượt xem
Tên khác
先輩、断じて恋では!, Senpai, I’m in love!, Senpai, em yêu rồi!
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Tình trạng
Hoàn thành
7 comments
48 Users bookmarked This