20 thoughts on “Đồ vô liêm sỉ – Ngoại truyện 4

  1. -Móa, nể ổng thiệt, dù sao ngta cũg là hoàng tử nước láng giềng, nhưng đụng vk kao là kao ko có để yên đâu, wa làm phiền vk ch ngta đi chơi là ko ưa gồi hà, trém hahaha tui iu K quá xá luôn ak, mãi iuuuuuuuu🥰😘😘😘😘😘😘😘

Đọc truyện xong để lại bình luận cho zui nhé cả nhà~

%d bloggers like this: