8 thoughts on “Hôn tôi đi, kẻ dối trá – Chap 19

  1. :))) tuy t muốn vả chetcu thằng con trai t lắm nhưng ai bảo con dâu t nó yêu thằng này thế cơ chứ? Nhìn con dâu nó u mê đến mất giá mà t đau lòng thay

Đọc truyện xong để lại bình luận cho zui nhé cả nhà~

%d bloggers like this: