6 thoughts on “Hôn tôi đi, kẻ dối trá – Chap 2

  1. Thứ cha nội vô duyên 😠 kéo con người ta vô xong gặm gặm cho đã, biết thằng nhỏ là nam thù chửi biến thái rồi đẩy té sml. Sống dị có nghiệp quá hông anh ?

Đọc truyện xong để lại bình luận cho zui nhé cả nhà~

%d bloggers like this: