15 thoughts on “Hôn tôi đi, kẻ dối trá – Chap 25

  1. Tui đau lòng cho em nó quá đi,đọc mà đứt ruột luôn á,tui nói nghiệp quậy phải mạnh hơn nữa mới được,quật anh công còn nhẹ quá T.T

Đọc truyện xong để lại bình luận cho zui nhé cả nhà~

%d bloggers like this: