15 thoughts on “Hôn tôi đi, kẻ dối trá – Chap 33

  1. Cứ thử đi con trai,chứ con đưa mạng ra cho người ta mà ng ta có chịu nhận tấm lòng con đau,nhà ngoại ủng hộ con,cứ quật anh công thêm nhiều nữa đều được hết

    1. Thì ẻm chả nói là hôm đó Keith có cuộc họp, muốn thử xem ổng có bỏ cuộc họp để đến với mình ngay khi nghe tin mình vào viện hay không thôi

Đọc truyện xong để lại bình luận cho zui nhé cả nhà~

%d bloggers like this: