12 thoughts on “Không hoàn hảo – Chap 3

  1. Là như này do jin huyk ( nhân cách chính ) quá nhập tâm vào vai diễn nên dẫn đến bị đa nhân cách là seung woo ( NC kịch bản ) thì tự nhiên Nc jin huyk biến mất nên seung woo đóng thế để giúp ji ho. Trong khi đóng pim seung woo yêu ji ho tất nhiên ji ho cũng v, xong sự cố xảy ra thế là Nc jin huyk trở lại Nc seung biến mất với ji ho yêu nc2 đó nên muốn kết thúc tất cả với jin huyk nên câu chuyện kết thúc như v đó
    *Nc : Nhân cách

Đọc truyện xong để lại bình luận cho zui nhé cả nhà~

%d bloggers like this: