6 thoughts on “Kimi no Naka ni

  1. Cư như bé thụ của tui là kẻ thứ 3 xấu xa ấy

    tukkk quáaaa…. Đây chắc chắn là ngôn trá đam….. Chọc mù mắt tôi 1000 lần cg ko hết nỗi uất ức này !!!

Đọc truyện xong để lại bình luận cho zui nhé cả nhà~

%d bloggers like this: