6 thoughts on “Nhân viên tiệm bánh ngọt – Chap 4

  1. Nhóm ơi hình như khúc giữa của truyện bị thiếu thì phẻ . Kiểu Nam Woo ăn xong vài bức nữa mới tới cái đoạn công ôm đầu bla bla sao đó í. Nhóm check thử hen 😘 Cảm ơn vid nhóm đã dịch bộ này hen, cute quá chời 😘😘😘😘😘😘😘 Nhóm cố lên hen 😘

Đọc truyện xong để lại bình luận cho zui nhé cả nhà~

%d bloggers like this: