3 thoughts on “Nhiệt độ xã giao – Chap 48

  1. Mặc dù trước kia anh Tống Viễn Tuần từng đối xử rất không phải với Tiểu Mộ và việc Mộ Mộ nhà ta thành ra như trên với anh Tống đây nhìn chung thì có thể gọi là “nhận nhiêu trả bấy nhiêu”, tuy thế nhưng nhìn anh ấy phải chật vật như thế cũng đau lòng thay cho anh. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nhé.

Đọc truyện xong để lại bình luận cho zui nhé cả nhà~

%d bloggers like this: