4 thoughts on “Nơi cơn gió dừng chân – Chap 42

  1. Hủ chục năm rồi, hiếm khi nào đọc H mà ngại tới mức k uống nổi ly nước đang dở như này =))). Bà mọe tác giả vẽ đoạn bj bạo tới đỏ mặt tui luôn rồi….aaaa

Đọc truyện xong để lại bình luận cho zui nhé cả nhà~

%d bloggers like this: