Chap mới

Gạt tàn

Hậu kỳ - Hết Tháng Sáu 4, 2024
Chap 7 Tháng Sáu 4, 2024

Sát thủ đồng trinh

Chap 6 - Hết Tháng Năm 29, 2024
Chap 5 Tháng Năm 29, 2024

Làm tình không làm địch

Chap 7 - Hết Tháng Năm 28, 2024
Chap 6 Tháng Năm 27, 2024

Bảo vệ lâm thời

Chap 6 - Hết Tháng Năm 26, 2024
Chap 5 Tháng Năm 26, 2024

Người yêu dấu

Hậu kỳ 1 Tháng Năm 22, 2024
Chap 26 - Hết phần 1 Tháng Năm 9, 2024

Chàng đội trưởng lãng mạn

Chap 50 Tháng Năm 15, 2024
Chap 49 Tháng Năm 10, 2024

Hiểm họa Guiding

Hậu kỳ 1 Tháng Năm 12, 2024
Chap 29 - Hết Phần 1 Tháng Năm 12, 2024

Jinx – Vận xui

Chap Đặc Biệt Tháng Năm 2, 2024
Hậu kỳ 1 Tháng Tư 22, 2024