8 thoughts on “Trước hôn nhân – Chap 2

  1. Một người của màn đêm người kia thì bình thường nhưng một khi hai thế giới chạm vào nhau ta lại có được những cung bậc cảm xúc thật khó biểu đạt, mà truyện hết thật sau các bạn ?

    1. Ý em thụ là biến em thành vempire để bất tử và sống cùng ổng mãi mãi ấy :v lúc đó thì thời gian làm con người cx hết r vì có còn là người nx đâu :v

Đọc truyện xong để lại bình luận cho zui nhé cả nhà~

%d bloggers like this: