3 thoughts on “Vú em tu chân giới – Chap 4

  1. Bó tay với cả đại gia đình hai anh luôn, cảm ơn các bạn rất nhiều nhé, mấy ngày nay mình thấy các bạn đăng cũng khá nhiều chap đấy mình nghĩ các bạn cũng nên nghỉ ngơi bởi các bạn cũng đã rất cố gắng rồi.

Đọc truyện xong để lại bình luận cho zui nhé cả nhà~

%d bloggers like this: