Donate

* Tài khoản ngân hàng:

– Vietcombank:

+ STK: 0161001643905

+ Tên người sở hữu: Ho Nguyen Thao Linh

– Viettinbank:

+ STK: 101871300956

+ Tên người sở hữu: Ho Nguyen Thao Linh

* Momo:

– SDT: 0794514374

– Tên người sở hữu: Ho Nguyen Thao Linh

* Zalopay:

– SDT: 0794514374

– Tên người sở hữu: Ho Nguyen Thao Linh

* VNPT Pay:

– SDT: 0794514374

– Tên người sở hữu: Ho Nguyen Thao Linh

* Paypal:

– Gmail: kalium1939@gmail.com

– Tên người sở hữu: Ho Nguyen Thao Linh

Cảm ơn đã quan tâm và ủng hộ~