Lịch raw

Hello, đây là lịch ra raw chap mới (theo giờ Việt) của các bộ truyện mà Kalium đang làm. Lưu ý: Lịch raw chứ không phải lịch ra bản dịch nhé, bản dịch sẽ có trong ngày hoặc sau vài ngày nha

 • Vận xui: Ngày 2, 12, 22 mỗi tháng (3 chap / 1 tháng)
 • Rắc rối ngọt ngào: Ngày 10, 20, 30 mỗi tháng (3 chap / 1 tháng)
 • Mary Jane: Thứ 4 mỗi tuần (4 chap / 1 tháng)
 • Thành phố cầu vồng: Ngày 9, 19, 29 mỗi tháng (3 chap / 1 tháng)
 • Chất xúc tác: Ngày 4,14,24 (3 chap / 1 tháng)
 • Công tư phân minh: Thứ 4 mỗi tuần (6 tuần nghỉ 1 lần)
 • Tình cờ hay định mệnh: Thứ 5 mỗi tuần (4 chap / 1 tháng)
 • Công tắc an toàn: Ngày 4, 14, 24 mỗi tháng (3 chap / 1 tháng)
 • Chàng đội trưởng lãng mạn: Ngày 6, 16, 26 mỗi tháng (3 chap / 1 tháng)
 • Mùa hạ: Ngày 8, 18, 28 mỗi tháng (3 chap / 1 tháng)
 • Smyrna và Capri: Thứ 4 mỗi tuần (4 chap / 1 tháng)
 • Ranh giới mơ hồ: Ngày 2, 12, 22 mỗi tháng (3 chap / 1 tháng)
 • Dạ xoa hoá diễn ký: Thứ 5 mỗi tuần (4 chap / 1 tháng)
 • Vực sâu: Ngày 3, 13, 23 mỗi tháng (3 chap / 1 tháng)
 • Đối lập: Thứ 5 mỗi tuần (4 chap / 1 tháng)

Những bộ đang Hết phần 1, Hết phần 2 lúc nào ra phần mới sẽ cập nhật lịch raw sau