Pass

Để đề phòng chị Lệ quét, nhà mình sẽ đặt pass cho những bộ thuộc bản quyền của chị Lệ

Thăng cấp tình yêu (TCTY):Có 4 lọ mất nhãn chứa riêng biệt các chất: HCl, H2SO4, NaCl, Ba(OH)2. Theo mấy bạn nếu dùng quỳ tím thì có thể nhận biết được bao nhiêu chất? (Gợi ý: gồm 1 số và 4 chữ viết liền không dấu, không cách, không hoa. Ví dụ: 2 chất thì ghi là 2chat) Vẫn không giải được? -> Chọt zô ĐÂY

Tâm tư của Ju In (JUIN): Hoà tan 1 kim loại R hoá trị I vào 250 ml dung dịch H2SO4 0,3M thấy có khí thoát ra. Để trung hoà lượng axit dư phải dùng 60 ml dung dịch NaOH 0,5M. Biết khối lượng R tác dụng với H2SO4 là 4,68 gam. Xác định R? (Gợi ý: gồm 4 chữ, viết hoa chữ cái đầu: K***) Vẫn không giải được? -> Chọt zô ĐÂY

Suha của tôi (SUHA): Hoà tan 1 kim loại R hoá trị I vào 250 ml dung dịch H2SO4 0,3M thấy có khí thoát ra. Để trung hoà lượng axit dư phải dùng 60 ml dung dịch NaOH 0,5M. Biết khối lượng R tác dụng với H2SO4 là 4,68 gam. Xác định R? (Gợi ý: gồm 4 chữ, viết hoa chữ cái đầu: K***) Vẫn không giải được? -> Chọt zô ĐÂY