Lượt xem
hạng 29th, 1.1M lượt xem
Tên khác
Truyền thuyết quỷ Dạ Xoa
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Tình trạng
Đang tiến hành
40 comments
Theo dõi
Có 175 bé đang theo dõi